Troostplein, Den Haag

 

Studie

Alternatief voor bestaande plannen voor een plein

Het programma concentreert zich op twee punten; het creëren van speelruimte en het verkorten van de route voor voetgangers en fietsers door de buurt.

Situatie
De buurt bestaat uit bebouwing in langgerekte bouwblokken. Lange uitbouwen aan de achterzijden van de woningen vullen voor een groot deel de ruimte van het binnenterrein waardoor zon en frisse lucht slecht kunnen toetreden. In het midden van de Terwestenstraat staat een basisschool met een klein speelplein.

Uitgangspunten
Het respecteren van de karakteristieke lange straten en het maken van een plein met een duidelijk andere karakter en functie als het, door Alvaro Siza uitworpen, Van der Vennepark.

Ontwerp
Het ontwerp bestaat uit een voetgangersroute die de Bockstraat verbindt met de Honthorststraat. Naar het oosten fungeert het gebouw van de architect Siza als toegang tot het Van der Vennepark. Aan de route ligt het bestaande schoolplein in de Terwestenstraat. De nieuwe pleinen, verschoven ten opzichte van het schoolplein, zijn sterk gebonden aan de direct aangrenzende bouwblokken en respecteren het huidige stratenpatroon. De pleinen bieden in functie en inrichting een andere kwaliteit dan de straten; er worden geen auto's geparkeerd, de bezonning is goed en er is beplanting. Een maximaal aantal woningen kijken uit over de pleinen. De route wordt begeleid door woningen met ieder een eigen voordeur aan de straat. Het karakter van de pleinen wordt bepaald door woongebouwen die samen met de kerk en de Terwestenschool een reeks van objecten langs de route vormen.

Ontwerpteam: Atlas Architect - Bosch Haslett Kruunenberg
 • Troostplein w01 © Atlas Architect
  Troostplein w01 © Atlas Architect
 • Troostplein w02 © Atlas Architect
  Troostplein w02 © Atlas Architect
 • Troostplein w03 © Atlas Architect
  Troostplein w03 © Atlas Architect
 • Troostplein w04 © Atlas Architect
  Troostplein w04 © Atlas Architect
 • Troostplein w05 © Atlas Architect
  Troostplein w05 © Atlas Architect
 • Troostplein w06 © Atlas Architect
  Troostplein w06 © Atlas Architect