DIENSTEN

 
Ontwerp- en bouwproces
Een architectonisch ontwerp komt gefaseerd tot stand. Omdat elke opgave anders is zal steeds opnieuw nagedacht moeten worden welke stappen gezet moeten gaan worden en welke partijen daarbij betrokken worden.
Door een gefaseerde werkmethodiek kan bij elke stap teruggekoppeld en bijgestuurd worden met als doel om, binnen de geldende wet- en regelgeving, tot een optimaal architectonisch ontwerp te komen dat een synthese is tussen praktische, functionele, economische én esthetische wensen.
In het algemeen geldt dat de eerste stappen de grootste invloed hebben op het eindresultaat. Het liefst denken wij daarom vanaf een vroeg stadium met u mee. Als bij het initiatief de doelstellingen en randvoorwaarden nog niet duidelijk zijn kunnen wij middels een haalbaarheidsonderzoek, al ontwerpend, de grenzen van een project aftasten. Bij reguliere projecten voor institutionele opdrachtgevers is de praktijk dat wij later in het proces ingeschakeld worden.
In verband met de aan ons gegunde verantwoordelijkheid en de hierboven omschreven terugkoppeling tussen fasen vinden wij het van belang om ook bij de wijze van aanbesteding en de uitvoering betrokken te worden. Desgewenst kunnen wij tijdens de bouwwerkzaamheden de opdrachtgever als directievoerder vertegenwoordigen.

CAD software
Kruunenberg Architecten werkt met de actuele versie van Vectorworks, professionele 2D & 3D CAD software van Nemetschek. Vectorworks is zeer gebruiksvriendelijke en flexibele tekensoftware, zodat voor elke project een goede afweging gemaakt kan worden t.a.v. de wensen en de kosten.

Honorarium
In de meeste gevallen bieden wij onze diensten aan tegen een vast honorarium per fase, op basis van een gedetailleerde offerte. Door werkzaamheden tegen een vast tarief aan een architect te gunnen geeft de opdrachtgever een deel van de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat uit handen. Het is daarom van belang de verwachtingen en de te leveren prestaties voor alle partijen zo helder mogelijk te formuleren.

Samenwerking
Bouwen is een ingewikkeld proces waarbij diverse partijen en specialisten betrokken zijn. Kruunenberg Architecten ziet voor zichzelf bij dit proces een belangrijke taak om, samen met de opdrachtgever, de inbreng van alle betrokken op elkaar af te stemmen. Een inspirerende en efficiënte samenwerking leidt namelijk altijd tot een beter eindresultaat.

Algemene voorwaarden
Onze werkzaamheden worden uitgevoerd onder toepasselijkheid van een van de standaard algemene voorwaarden:
  • De Nieuwe Regeling 2005 | Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2005, kortweg DNR2005
  • De Nieuwe Regeling 2011 | Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, kortweg DNR2011
  • Consumentenregeling 2013 | Rechtsverhouding consument–architect, kortweg CR2013
Bij een offerte wordt een kopie van de algemene voorwaarden bijgevoegd.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Kruunenberg Architecten heeft een doorlopende beroepsaansprakelijksverzekering overeenkomstig de betreffende algemene voorwaarden bij Centraal Beheer | Achmea in Apeldoorn.

Vrijblijvend gesprek
Kruunenberg Architecten kan u in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces tot dienst zijn. Wij zijn altijd bereid tot een kosteloos en vrijblijvend gesprek om van gedachten te wisselen over uw project en wat wij daarin mogelijk zouden kunnen betekenen. Neem daartoe contact met ons op.