OVER ONS

 
Wie wij zijn
Kruunenberg Architecten is een onafhankelijk architectenbureau, gevestigd in Amsterdam. Kruunenberg Architecten streeft naar een wereld die mooier, beter én duurzamer is. Onder ervaren leiding van Gerard Kruunenberg werkt daartoe een klein team van enthousiaste en hoog opgeleide medewerkers aan diverse projecten; in opdracht van institutionele opdrachtgevers, maar ook in opdracht van gemeenten en particulieren. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen van woningbouw- en combinatieprojecten. Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, uitbreiding en transformaties. In onze portfolio zitten daarnaast ook utilitaire projecten en kleinschalige stedenbouwkundige projecten. Behalve aan concrete bouwprojecten werken wij ook aan studies en haalbaarheidsonderzoeken en worden wij ingeschakeld voor het geven van architectonische adviezen. Wij zijn creatief en inventief. Onze werkwijze is gestructureerd, accuraat en flexibel.
 
Wat wij nastreven
Wij beschouwen het onze verantwoordelijkheid om bouwwerken te ontwerpen die bijdragen aan een mooie, veilige en duurzame leefomgeving.

Wij geven op persoonlijke wijze vorm aan het programma van eisen, zoals dat gedefinieerd wordt door onze opdrachtgevers. Wij realiseren ons dat wij daartoe grondstoffen gebruiken die steeds schaarser worden. Daarom onderschrijven wij het manifest wij gaan circulair.
Omdat mooi een subjectief begrip is stellen wij dat onze architectuur authentiek, karaktervol en consistent moet zijn. Wij streven daartoe naar heldere vormen en structuren. Door het op een specifieke manier inzetten van krachtige vormen of materialen, wordt het bouwwerk op verschillende schaalniveaus interessant gemaakt. De structuur vormt een kader waarbinnen de afwijkingen tot in detail te manipuleren zijn en in de uitvoering beheersbaar blijven.
Een intensieve analyse van de opdracht leidt via een persoonlijke verwerking van de randvoorwaarden tot een concept dat de motor wordt van het ontwerp-proces. Dit concept is een belangrijk instrument om een helder en consistent ontwerp te kunnen maken, maar het is nooit een doel op zich. Als de haalbaarheid van het concept onder druk komt te staan, worden de uitgangspunten daarvan opnieuw geformuleerd. In dat geval is de tot dan toe verworven kennis de opstap naar nieuwe, soms onverwachte, inzichten.
Tijdens de ontwikkeling van een plan naar concrete realisatie vindt stap voor stap afstemming plaats met de programmatische, maatschappelijke, technische en financiële randvoorwaarden. Wij zijn ons ervan bewust dat de bandbreedte, waarbinnen het plan zich kan ontwikkelen, bij elke fase kleiner wordt en proberen daarom altijd een stap vooruit te denken.
Wij kijken graag vooruit en zijn op zoek naar innovaties. Wij staan mede daarom open voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Een bouwwerk is geen optelsom van deelontwerpen, maar één bouwwerk dat in ruimere zin tegemoet komt aan de wensen en behoeften van de gebruikers. Kennis, ervaring en creativiteit van de verschillende partners en specialisten moeten daarom, zo vroeg als mogelijk, gebundeld worden. De bouwpartners moeten elkaar respecteren en begrijpen. Goede communicatie en het nakomen van afspraken zijn daarbij essentieel. Kruunenberg Architecten kan én wil met anderen samen werken en op inspirerende en stimulerende wijze sturing te geven aan het ontwerp-proces.

Het vak is constant in beweging. Wij volgen de ontwikkelingen binnen het vakgebied op de voet. Dit doen wij niet alleen door ons zelf continu bij te scholen, maar ook door les te geven. Ook prijsvragen en studies zijn middelen om de grenzen van het vakgebied te verkennen en theorie en praktijk te verenigen.
Architectuur is een mooi vak, een veelzijdig vak, een dynamisch vak. Het is een creatief én een ambachtelijk vak; het is óns vak!
 
Branchevereniging
Kruunenberg Architecten is aangesloten bij de Branchevereniging  Nederlandse Architectenbureaus BNA.
Stacks Image 122689
Stacks Image 122698
Welke voordelen heeft het inschakelen van een bij de BNA aangesloten architectenbureau voor opdrachtgevers?
BNA-leden:
• staan ingeschreven in het wettelijk architectenregister (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU);
• hebben minimaal twee jaar praktijkervaring;
• zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid;
• zijn verplicht jaarlijks ten minste zestien uur aan bij- en nascholing te besteden;
• nemen opdrachten alleen aan als zij beschikken over voldoende deskundigheid, vakbekwaamheid en bureaucapaciteit;
• garanderen absolute vertrouwelijkheid;
• aanvaarden slechts opdrachten op basis van een overeenkomst waarin de wederzijdse rechten en plichten van opdrachtgever en architect deugdelijk zijn vastgelegd;
• zijn gehouden aan de gedragscode van de BNA.
In Nederland is de titel ‘architect’ wettelijk beschermd. De BNA-architecten vinden deze bescherming noodzakelijk, maar onvoldoende als waarborg voor een goede uitoefening van het vak. Daarom hebben zij afspraken gemaakt over de wijze waarop ze hun vak willen uitoefenen. Onafhankelijkheid en deskundigheid staan daarbij centraal. Door lid te zijn van de BNA onderschrijven architecten de kwaliteitseisen en zijn ze verplicht zich daaraan te houden.
 
Cv Gerard Kruunenberg
1958 Geboren in Amsterdam.
1976 Diploma Atheneum B, Amsterdam.
1981 Diploma Hogere Technische School, Faculteit Bouwkunde, Amsterdam.
1988 Diploma Academie van Bouwkunst, Amsterdam.
1989 Stipendium van het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst.
1990 Na bijna 10 jaar bij diverse bureaus in binnen- en buitenland (Barcelona en New York) gewerkt te hebben vestigt Gerard Kruunenberg zich als zelfstandig architect in Amsterdam.
1991 - 1993 Maatschap ‘Atlas Architect - Bosch, Haslett, Kruunenberg’.
1994 - 2006 Maatschap ‘Kruunenberg Van der Erve Architecten’.
09.2006 Voortzetting van alle activiteiten van ‘Kruunenberg Van der Erve Architecten’ onder de naam ‘Kruunenberg Architecten’.

Nevenactiviteiten
1991 - 2005 Gastdocent ontwerpoefeningen en lid examencommissie aan de Hogeschool van Amsterdam, faculteit Bouwkunde.
1993 - 2009 Incidenteel gastdocent aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam.
2011 - 2017 Initiatiefnemer Architectuur per uur consumentensite voor architectonisch advies.
 
Netwerk
Met een aantal gelijkgestemde Amsterdamse architectenbureaus onderhouden wij een informeel samenwerkingsverband met als doel kennis en ervaring te delen en het rendement te vergroten door voor korte perioden vakkundig personeel in- en uit te lenen. Op die wijze bieden wij de service van een klein bureau en zo nodig met de productiecapaciteit van een middelgroot bureau.
Voor aanvullende specialistische ondersteuning weten wij ons gesterkt door een groot en flexibel netwerk van personen en bedrijven waarmee wij regelmatig samenwerken.
Abc Bouw-Kundig    Academie van Bouwkunst    ARCAM    Architectuur Lokaal    blau | stedenbouw en landschap    BNA    Cauberg Huygen    Centraal Beheer | Achmea    Centraal Bureau Bouwtoezicht    Constructiebureau Tentij    Davies English Translations    De Wijde Blik Communicatie-advies    Design Express    Duyts Bouwconstructies    3df    Hiensch Engineering    INBO    Ingenieursbureau Heino    Ingenieursburo Linssen    LeMartin    Luuk Kramer fotografie & film    MacJuncky    Kismanstudio    MBM Bouwkosten    Merosch    Metnils interieur maatwerk    MoneyBird    Niek Kemps    Nieuwint & Van Beek    PC Rework    Peter Nagtzaam    Pieters Bouwtechniek    PhoneCare    Pot Jonker advocaten    Rene de Haan Fotografie    Rijnja Repro    Ronald van Vlijmen    Stephan de Smet grafisch ontwerper    Strackee Bouwadviesbureau    Stramien    Studio&    Tauw    Van Dijk en Partners    VDNDP    Yourhosting
Stacks Image 122720