St. Jozef, Hillegom

 

Haalbaarheidsonderzoek


Transformatie kerkgebouw St. Jozef
De kerk, gebouwd in 1927 naar het ontwerp van Jan Stuyt, wordt gekenmerkt door een helder grondplan met twee omgangen. Het gemetselde gewelf met zijn bijzondere geometrie is het meest waardevolle onderdeel van de kerk. Onder de aanzet van het gewelf zijn de muurvlakken momenteel voorzien van wit gesausd glasvezelbehang.
Vanwege het teruglopende bezoekersaantal werd de kerk in 2004 gesloten. Gezien de emotionele waarde voor de Hillegommers en de monumenten status van het interieur is het streven het kerkgebouw een nieuwe bestemming te geven.

Door het kerkgebouw horizontaal te splitsen worden de verschillende kwaliteiten van de kerk optimaal benut. Er ontstaat een prachtige bovenwereld, waar de specifieke kwaliteit van het gewelf helemaal intact wordt gehouden. Deze ruimte is door zijn hoogte met name geschikt voor intensief en kort gebruik. Zij wordt ontsloten door de hoofdentree van de kerk die ook toegang blijft geven tot de (voormalige doop-)kapel. De ruimte beneden functioneert en manifesteert zich als een hedendaags kantoor met als extra kwaliteit dat op sommige plekken referenties of verbindingen met de kerk zichtbaar zijn. De ruimte wordt via een bestaande deur in de zuidgevel ontsloten. In het verleden aangebrachte uitbouwen worden gesloopt zodat er grote ramen ontstaan, waardoor lichte werkruimten gerealiseerd kunnen worden. De kolommen worden gebruikt om de nieuwe vloer te ondersteunen en zijn ‘omkleed’ als ware het kasten. Tussen de werkplekken bevindt zich een zone waar archiefkasten staan opgesteld.

Ontwerpteam: Kruunenberg Van der Erve Architecten m.m.v. bureau Ira Koers, Woningstichting PAGO, Hiensch Engineering, Pieters Bouwtechniek Amsterdam
 • St Jozef w01 © Kruunenberg Architecten | Bureau Ira Koers
  St Jozef w01 © Kruunenberg Architecten | Bureau Ira Koers
 • St Jozef w02 © Kruunenberg Architecten | Bureau Ira Koers
  St Jozef w02 © Kruunenberg Architecten | Bureau Ira Koers
 • St Jozef w03 © Kruunenberg Architecten | Bureau Ira Koers
  St Jozef w03 © Kruunenberg Architecten | Bureau Ira Koers
 • St Jozef w04 © Kruunenberg Architecten | Bureau Ira Koers
  St Jozef w04 © Kruunenberg Architecten | Bureau Ira Koers
 • St Jozef w05 © Kruunenberg Architecten | Bureau Ira Koers
  St Jozef w05 © Kruunenberg Architecten | Bureau Ira Koers
 • St Jozef w06 © Kruunenberg Architecten | Bureau Ira Koers
  St Jozef w06 © Kruunenberg Architecten | Bureau Ira Koers
 • St Jozef w07 © Kruunenberg Architecten | Bureau Ira Koers
  St Jozef w07 © Kruunenberg Architecten | Bureau Ira Koers
 • St Jozef w08 © Kruunenberg Architecten | Bureau Ira Koers
  St Jozef w08 © Kruunenberg Architecten | Bureau Ira Koers