Raadhuis Oud-Zuid, Amsterdam

 

Ruimtelijke verkenning


Ten behoeve van een nieuw te bouwen raadhuis
Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid bestond tot 1999 nog uit twee stadsdelen: Zuid en de Pijp. Dat is de historische achtergrond dat het stadsdeel Oud-Zuid in 2007 beschikte over twee stadsdeelkantoren aan de Karel du Jardinstraat en de Koninginneweg op drie kilometer afstand van elkaar. De ambtelijke organisatie bestond in 2006 uit 516 werkzame personen en kampte sinds jaar en dag met een structureel ruimtetekort. De verdeling over twee locaties was behoorlijk inefficiënt en relatief duur. Ondermeer vanwege productieverlies van de ambtelijke organisatie en elkaar overlappende faciliteiten. Vandaar de toenmalige roep om één, meer centraal gelegen, meer aansprekend en representatief, stadsdeelkantoor dat het huidige ruimtetekort en inefficiënte organisatie structureel oplost. Daarbij was bovendien onmiskenbaar sprake van een andere vorm van behoefte naar een goed functionerend raadhuis, die niet zozeer voortvloeide uit de interne organisatie van het Stadsdeel zelf, maar aansloot bij het beleid van Amsterdam zoals geformuleerd in Amsterdam Topstad: "ambitie is om een sociaal, cultureel en economisch beleid te creëren waarin alle Amsterdammers geïnspireerd en gedreven zijn om de stad met elkaar verder te ontwikkelen" (2006, p. 2). "Met elkaar" omdat in de huidige kenniseconomie, waarin bij het verder ontwikkelen en vormgeven van creatieve, innovatieve en synergetische milieus, geen van de partijen het alleen kan of de wijsheid in pacht heeft. Het gaat om formele en informele vormen van kennisuitwisseling en slagvaardig vormgeven van strategische stedelijke projecten door overheid, bedrijfsleven en bevolking gezamenlijk. Het geheim van steden als Barcelona en Dublin is dat zij een nieuw stedelijk elan èn doeltreffendheid ontwikkeld hebben, die aantoonbaar succesvol is. Waarbij opvalt dat het niet uitsluitend om grote spraakmakende projecten gaat, maar juist ook om talloze kleine juweeltjes van strategische ingrepen die evenzeer van beslissende betekenis zijn.

In dat onontkoombaar proces van beleidsverandering naar nieuwe vormen van beleidsmatig ‘civic leadership’ wordt het stadsdeelkantoor meer dan louter huisvesting van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Het wordt een ‘civic center’ van inspirerende formele en informele kennisuitwisseling, van transparante, genuanceerde en slagvaardige beleidsontwikkeling van overheid, bedrijfsleven en bevolking te samen.

In de zoektocht naar een nieuw raadhuis werden met name twee locaties nader bekeken die om uiteenlopende redenen grote potenties hebben. De Hobbemakade, het centraal gelegen prachtige waterplein van Berlage en het meer excentrisch gelegen terrein aan de Havenstraat.

Ruimtelijke verkenning: Raadhuis Oud Zuid, i.o.v. Stadsdeel Zuid, 2007
Ontwerpteam: Kruunenberg Architecten i.s.m. WIEBE stedebouw en economie
 • Raadhuis Oud Zuid w01 © Kruunenberg Architecten
  Raadhuis Oud Zuid w01 © Kruunenberg Architecten
 • Raadhuis Oud Zuid w02 © Kruunenberg Architecten
  Raadhuis Oud Zuid w02 © Kruunenberg Architecten
 • Raadhuis Oud Zuid w03 © Kruunenberg Architecten
  Raadhuis Oud Zuid w03 © Kruunenberg Architecten
 • Raadhuis Oud Zuid w04 © Kruunenberg Architecten
  Raadhuis Oud Zuid w04 © Kruunenberg Architecten
 • Raadhuis Oud Zuid w05 © Kruunenberg Architecten
  Raadhuis Oud Zuid w05 © Kruunenberg Architecten
 • Raadhuis Oud Zuid w06 © Kruunenberg Architecten
  Raadhuis Oud Zuid w06 © Kruunenberg Architecten
 • Raadhuis Oud Zuid w07 © Kruunenberg Architecten
  Raadhuis Oud Zuid w07 © Kruunenberg Architecten
 • Raadhuis Oud Zuid w08 © Kruunenberg Architecten
  Raadhuis Oud Zuid w08 © Kruunenberg Architecten
 • Raadhuis Oud Zuid w09 © Kruunenberg Architecten
  Raadhuis Oud Zuid w09 © Kruunenberg Architecten