Oosterparkhuis

 

Verbouwing en uitbreiding wijkcentrum


Het project betreft de verbouwing en uitbreiding van een wijkcentrum aan Derde Oosterparkstraat 159 in Amsterdam.

Het gebouw is in 1987 ontworpen als buurthuis ‘De Iep’ door de Dienst Openbare Werken, Hoofdafdeling Bouwkunde, Afdeling Projectrealisatie van de gemeente Amsterdam. Het gerealiseerde gebouw wijkt op veel onderdelen af van de tekeningen die bij de aanvraag van de bouwvergunning ingediend zijn. Het gebouw stond bekend als Buurtcentrum Oosterpark en is in beheer bij Gemeentelijk Vastgoed van de Gemeente Amsterdam. De hoofdgebruiker is de stichting Dynamo Welzijn die wordt bestuurd door Stichting Dynamo Amsterdam. Het gebouw wordt intensief gebruikt. Ruim 30 verschillende groepen maken, vaak wekelijks, gebruik van het pand. Dit varieert van yoga, kickboksen tot ervaringsdeskundigen die cliënten begeleiden met een GGZ problematiek of verslaving. Migrantengroepen, jongerenwerk, workshops en zangkoor kunnen tegelijkertijd in het gebouw aanwezig zijn. HVO-Querido heeft hier een kantoor en ontvangt buurtbewoners die zakgeld en medicatie komen halen. Het bebouwd oppervlak is circa 358 m². Het bruto vloeroppervlak is met 43 m² uitgebreid tot 909 m².

De belangrijkste ingreep in het bestaande gebouw is het toevoegen van een trappenhuis dat zichtbaar is vanaf de straat. Het trappenhuis staat in open verbinding met de ‘buurtkamer’. Deze ontmoetingsruimte wordt aldus het hart van het gebouw. Door het toevoegen van de nieuwe trap krijgt het huidige, zeer krappe, trappenhuis de rol van noodtrappenhuis en kon de brandtrap aan de tuinzijde vervallen. Door het verwijderen van de buitentrap kon de bestaande doorgang tussen straat en tuin bij de binnenruimte getrokken worden. Een nieuwe pui in de tuingevel maakt de begane grond op dit punt aanzienlijk transparanter. Ten behoeve van het nieuwe trappenhuis is een opbouw gemaakt. Vanuit dit trappenhuis worden op de tweede verdieping onder andere twee kleedruimten ontsloten. Zo kunnen de gebruikers van de sportzaal zich eerst omkleden alvorens de sportzaal te betreden, wat voorheen niet mogelijk was.

De ‘grote zaal’ op de eerste verdieping heeft een tweede toegang gekregen waardoor de brandveiligheid vergroot is en de zaal beter gebruikt kan worden voor presentaties en bijvoorbeeld toneelvoorstellingen.

Grenzend aan de ‘grote zaal’ bevindt zich de keuken welke geheel vernieuwd is en voorzien is van semi-professionele apparatuur zodat voor én door groepen gekookt kan worden. Samen koken en eten blijkt in de praktijk een goed manier om verschillende groepen gebruikers met elkaar in contact te laten komen.

Bij het ontwerp is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Het gerealiseerde plan voldoet aan de de criteria ‘Goud’ volgens de Richtlijn Toegankelijkheid NLKT2019. Dit wil zeggen dat het gebouw bijna geheel en integraal toegankelijk is.

De ingrijpende verbouwing is aangegrepen om het gebouw ‘bijna energieneutraal’ te maken. Daartoe is de verwarmingsinstallatie en het ventilatie systeem geheel vervangen door een systeem met warmtepompen en balansventilatie met warmteterugwinning. De betreffende units hebben een plaats gekregen op het platte dak aan de zuidwestzijde. Het platte dak boven de sportzaal is voorzien van PV panelen ten behoeve van de opwekking van elektriciteit.

Mede omdat de portiek voorheen onbedoeld uitnodigde om te gebruiken als fietsen- en scooter-stalling is de portiek iets versmald. De terugspringende gevel heeft daardoor transparante hoeken gekregen waardoor de ‘pishoeken’ zijn verdwenen. De puien op straatniveau zijn vervangen en geheel voorzien van beglazing. Om een goede balans te vinden tussen de gewenste transparantie vanaf de straat en het creëren van een zekere intimiteit in de ruimten achter deze puien zijn de borstwering voorzien van figuurglas.

De nieuwe dakopbouw ten behoeve van de nieuwe trap heeft een gevel die bekleed is met keramische dakpannen in een donkere kleur. Hiermee is de architectuur van het bestaande gebouw in zijn waarde gelaten. Aan de zuidwestzijde is een identieke gevel toegevoegd om de nieuwe installaties vanaf de openbare weg aan het zicht te onttrekken.

Opdrachtgever haalbaarheidsonderzoek: Gemeente Amsterdam
| Maatschappelijk Vastgoed
Opdrachtgever en directie: Gemeente Amsterdam | Gemeentelijk Vastgoed
Ontwerp: Kruunenberg Architecten
Adviseur duurzaamheid en installaties: Merosch
Adviseur constructie: Constructiebureau Tentij
Adviseur toegankelijkheid: Ongehinderd
Adviseur bouwkosten: Moerkerken Broekzitter Mélis Groep
Bouwtoezicht: Abo-bouwmanagement
Realisatie: VIOS Bouw Amsterdam, InnQ Installaties
Opgeleverd: 12.2022
 • Oosterparkhuis 01 © VIOS
  Oosterparkhuis 01 © VIOS
 • Oosterparkhuis 02 © VIOS
  Oosterparkhuis 02 © VIOS
 • Oosterparkhuis 03 © VIOS
  Oosterparkhuis 03 © VIOS
 • Oosterparkhuis 04 © VIOS
  Oosterparkhuis 04 © VIOS
 • Oosterparkhuis 05 © Kruunenberg Architecten
  Oosterparkhuis 05 © Kruunenberg Architecten
 • Oosterparkhuis 06 © VIOS
  Oosterparkhuis 06 © VIOS
 • Oosterparkhuis 07 © VIOS
  Oosterparkhuis 07 © VIOS
 • Oosterparkhuis 08 © VIOS
  Oosterparkhuis 08 © VIOS
 • Oosterparkhuis 11 © VIOS
  Oosterparkhuis 11 © VIOS
 • Oosterparkhuis 12 © VIOS
  Oosterparkhuis 12 © VIOS
 • Oosterparkhuis 13 © VIOS
  Oosterparkhuis 13 © VIOS
 • Oosterparkhuis 14 © VIOS
  Oosterparkhuis 14 © VIOS
 • Oosterparkhuis 15 © VIOS
  Oosterparkhuis 15 © VIOS
 • Oosterparkhuis 17 © VIOS
  Oosterparkhuis 17 © VIOS
 • Oosterparkhuis 18 © Kruunenberg Architecten
  Oosterparkhuis 18 © Kruunenberg Architecten
 • Oosterparkhuis 19 © Kruunenberg Architecten
  Oosterparkhuis 19 © Kruunenberg Architecten