OKC Pontanusstraat, Amsterdam

 

Verbouwing van een monumentale school


Verzamelgebouw voor jeugdgezondheidszorg
Het monumentale pand was de eerste vrijstaande kleuterschool in Amsterdam. In het tegeltableau boven de entree is de oorspronkelijke naam te lezen: Openbare Voorbereidende School, Letter M. Later kreeg de kleuterschool de naam Gouden Regen. Het, in 1911 door de Dienst der Publieke Werken ontworpen, gebouw ligt op de hoek van de Pontanusstraat en de Domselaerstraat in Amsterdam Oost. De afwijkende richting van de Pontanusstraat werd bepaald door het knooppunt van spoorwegen dat eind 19e eeuw werd aangelegd en in de jaren 30 van de vorige eeuw transformeerde in het Muiderpoortstation. De bijzondere vorm van de plattegrond is hiervan het resultaat. Het gebouw heeft twee bouwlagen en een plat dak, met uitzondering van de entreepartij die drie lagen hoog is en afgedekt is met een ‘tentdak’. De school behoort tot het type corridorschool met lokalen aan één zijde van de gang. De school bevatte acht klas- en vier speellokalen. De lokalen waren circa 4,80 m hoog, de overige ruimten hadden een hoogte van circa 3,10 m. Deze hoogteverschillen resulteerden in een gedifferentieerd bouwvolume dat in de gevels op fraaie wijze is vormgegeven. Op het binnenterrein was een speelplaats waarvan een deel overdekt was.

Bij het Ouder- en Kindcentrum kunnen ouders en verzorgers uit de buurt terecht met vragen over de gezondheid en opvoeding van hun kind. De vaste partners in elk OKC zijn de Geneeskundige Gezondheid Dienst (GGD), Opvoeden & Opgroeien (O&O) en het Stadsdeel. Het centrum aan de Pontanusstraat biedt tevens ruimte aan het team Samen Doen en het ouder- en kindteam van het voormalig stadsdeel Oud-Oost. Vanuit buurtcentrum Transvaal zijn de Spelinloop en de Speel-o-theek mee verhuisd. Daarnaast hebben ook een aantal private instellingen een praktijkruimte in het gebouw gehuurd, te weten Fysiotherapie Oosterpark, Fit Food, Logopediepraktijk Oost en NSDSK (zorgaanbieder voor jonge kinderen met gehoor- spraak- of taalbeperkingen).

Om het comfort te vergoten en het energieverbruik te verkleinen zijn de buitenmuren van de verblijfsruimten voorzien van achterzetwanden en voorzetramen. De daken zijn aan de buitenzijde geïsoleerd en het gebouw is voorzien van energiezuinige verlichting en een gebalanceerd ventilatiesysteen met een warmteterugwinunit. Het energielabel is door deze ingrepen verbeterd van G naar C. In de toekomst kan het energieverbruik verder gereduceerd worden door maatregelen te treffen in het deel op de begane grond dat als moskee in gebruik is. Het energielabel zal dan verbeteren naar label B of zelfs A.

Met respect voor de bestaande structuur zijn de in het programma van eisen gevraagde functies in het gebouw ondergebracht. Op zowel begane grond als 1e verdieping huisvest de westvleugel het Ouder- en Kindcentrum. De boxenkamer op de begane grond wordt geflankeerd door vier spreekkamers ‘JGZ 0-4 jaar’. Daartoe zijn in de bestaande binnenwanden extra deuren gemaakt en is grenzend aan de binnenplaats een nieuw raam gemaakt. De oostvleugel huisvest op de begane grond de speel-o-theek en op de verdieping de cursusruimte en de ruimten van de hierboven genoemde medegebruikers. De ruimten in de oostvleugel kunnen aldus eenvoudig buiten de openingstijden van het OKC gebruikt worden. De lift is dusdanig gepositioneerd dat hij grenst aan het trappenhuis, zonder dat de ruimtelijkheid van het trappenhuis aan te tasten. De kwaliteiten van het oorspronkelijke ontwerp zijn benut door de driehoekige ruimten in de westvleugel weer onderdeel van de gangen te maken én door de oorspronkelijke plafondhoogten en granitovloeren in de gangen in ere te herstellen. Om het visuele contact tussen diverse ruimten te verbeteren zijn in twee binnenmuren wandsparingen aangebracht. Op basis van de kleuren van het granito zijn wanden, plafonds en kozijnen in diverse tinten gebroken wit afgewerkt. De vaste meubels zorgen voor het enige kleuraccent.

De hal, het trappenhuis en de 2,50 meter brede schoolgangen vormen het publieksdomein. De centrale balie op de begane grond, welke vanuit de entreehal goed zichtbaar is, vormt het hart hiervan. Door lichte kleuren toe te passen en optimaal gebruik te maken van daglicht zijn de publieksruimten aangenaam van sfeer.
Met behulp van verlichtingsarmaturen hebben plekken een eigen identiteit gekregen. De heldere bewegwijzering begeleidt de bezoekers door het gebouw. De vormgeving van de deurborden refereert aan de letterplankjes die de ouderen onder ons uit hun jeugd zullen kennen.

Mede omdat veel van de medewerkers parttime en/of op andere locaties zullen werken, zijn de meeste werkplekken uitgevoerd als ‘flexplek’. Naast twee grotere flexibel te gebruiken kantoorruimtes is er in de gang op de 1e verdieping een flexruimte ingericht voor kortstondige werkzaamheden en informeel overleg. Diverse ruimtes zijn geschikt gemaakt voor dubbelgebruik, zoals de cursus- en personeelsruimte. De eerder genoemde medegebruikers van de locatie mogen gebruik maken van de personeelskeuken opdat interactie tussen verschillende partijen gestimuleerd wordt.

Ontwerpteam: TEKTON Architekten i.s.m. Kruunenberg Architecten
Route naar
Ouder- en Kindcentrum Pontanusstraat
Pontanusstraat 278, Amsterdam
 • OKC Pontanusstraat w01 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w01 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w02 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w02 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w03 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w03 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w04 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w04 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w05 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w05 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w06 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w06 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w07 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w07 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w08 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w08 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w09 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w09 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w10 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w10 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w11 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w11 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w12 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w12 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w13 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w13 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w14 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w14 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w15 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w15 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w16 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w16 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w17 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w17 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w18 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w18 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w19 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w19 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w20 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w20 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w21 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w21 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w22 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w22 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w23 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w23 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w24 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w24 © Kruunenberg Architecten
 • OKC Pontanusstraat w25 © Kruunenberg Architecten
  OKC Pontanusstraat w25 © Kruunenberg Architecten