Jan van Gojenstraat, Den Haag

 

Haalbaarheidsonderzoek


Herontwikkeling 4 bouwblokken
Het projectgebied met een oppervlakte van 1,34 ha ligt in het hart van de Schilderswijk in Den Haag en wordt begrensd door de Jan van Gojenstraat, Van Dijckstraat, Tenierplantsoen en Gerard Doustraat. Het complex bestaat uit vier blokken met in totaal 160 portiek-ontsloten huurwoningen en is gebouwd in de periode 1980-1987. Een derde deel van de woningen bestaat uit 1 en 2-kamerwoningen die op de onderste lagen zijn geconcentreerd. Op de bovenste verdiepingen liggen 4-kamer maisonnettes.

Alhoewel het complex relatief jong is heeft het nu al te kampen met ernstige beheer- en onderhoudsproblemen. Al snel na de oplevering is een neerwaartse spiraal ingezet die inmiddels heeft geleid tot een slechte verhuurbaarheid van de woningen. Het complex wordt beschouwd als een tussenstation op weg naar betere huisvesting en heeft dan ook een slechte naam op de woningmarkt van Den Haag. Ondanks de aanzienlijke boekwaarde van de woningen is de ambitie uitgesproken om over te gaan tot sloop en herontwikkeling. Met een kwaliteitsimpuls door nieuwbouw wordt een trendbreuk geforceerd om het slechte imago van het gebied te laten verdwijnen. Dit is alleen mogelijk als bij de stedenbouwkundige architectonische uitwerking de meetlat zeer hoog wordt gelegd. Zo kan een uniek nieuwbouwproject in de Schilderswijk worden gerealiseerd dat ook een meerwaarde heeft voor de bestaande omgeving.

Het woningtype dat ontwikkeld zal worden moet een grote aantrekkingskracht hebben op de Haagse woningmarkt en dient met name de beoogde doelgroepen aan te spreken. Om het project haalbaar te maken zal een behoorlijke dichtheid gerealiseerd moeten worden. Dit heeft tot de conclusie geleid dat het programma uit ten minste 150 grondgebonden koopwoningen zal moeten bestaan.

In het haalbaarheidsonderzoek zijn diverse stedenbouwkundige modellen uitgewerkt en getoetst op kwaliteit en haalbaarheid. De modellen waarbij (af-)gesloten bouwblokken gemaakt worden met behulp van bajonet-woningen bieden het beste perspectief.

Ontwerpteam: Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Jan van Gojenstraat w01 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
  Jan van Gojenstraat w01 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Jan van Gojenstraat w02 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
  Jan van Gojenstraat w02 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Jan van Gojenstraat w03 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
  Jan van Gojenstraat w03 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Jan van Gojenstraat w04 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
  Jan van Gojenstraat w04 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Jan van Gojenstraat w05 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
  Jan van Gojenstraat w05 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Jan van Gojenstraat w06 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
  Jan van Gojenstraat w06 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Jan van Gojenstraat w07 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
  Jan van Gojenstraat w07 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Jan van Gojenstraat w08 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
  Jan van Gojenstraat w08 © Kruunenberg Van der Erve Architecten