House With No Style

 

Competition


In a world in which everybody is displaced this house is the last resource to make you feel at home.
Because the vessel is floating out of control; it will never makes you feel out of place. If you feel at home you don't need style.
"De stad is niet langer ommuurd en daardoor op één plaats vastgelegd, maar door de techniek met haar verkeersstromen, haar reclames, haar video, televisie- en computerschermen, haar netwerk van elektriciteitskabels en telefoonlijnen irreëel en transparant geworden, ja volledig verdwenen. ..... De stad en daarmee het stedelijk leven, de gezelligheid en het wonen van de mensen in elkaars nabijheid, dat alles is verdwenen en in plaats daarvan regeert nu nog slechts wat van de stad is overgebleven: de ontheemding."
Doordat de stad niet meer bestaat en dus ook met de "notie van de oorspronkelijke plek en van de eigen plaats afgerekend moet worden, wordt de mensheid niet langer verdeeld in autochtonen en allochtonen maar wordt erkend dat iedereen in onze wereld een balling is. De ontheemding wordt als condition humaine geaccepteerd, en strekt zich uit van de letterlijke daklozen tot aan de rijke jet-set toe, die niet minder ontheemd is, daar zij iedere oriëntatie heeft verloren."

Citaten uit Tussen Architectuur en Filosofie van Eric Bolle
Op identieke wijze wordt ook het faillissement van het begrip huis aangetoond. Een vaartuig echter kan, door zijn relatief geringe snelheid en het vermogen om zonder ingewikkelde voorzieningen overal aan te leggen, als een nieuwe architectonische vorm van het klassieke begrip huis gezien worden. Het vaartuig maakt zijn passagiers bewust van de plek waar zij zich bevinden. Het ligt stil in een wereld die beweegt. De arc is een observatiepost; een camera obscura. Het laatste toevluchtsoord in een wereld waarin iedereen ontheemd is; een plek om je thuis te voelen.
  • House With No Style w01 © Kruunenberg Architecten
    House With No Style w01 © Kruunenberg Architecten
  • House With No Style w02 © Kruunenberg Architecten
    House With No Style w02 © Kruunenberg Architecten
  • House With No Style w03 © Kruunenberg Architecten
    House With No Style w03 © Kruunenberg Architecten