Historie, Leiden

 

143 koop- en huurwoningen


Waaronder 4 collectieve zorgwoningen
Het Voorduin is een deelgebied van het Masterplan Waterwegcentrum, dat de basis vormt voor de ontwikkeling van 'Hoek van Holland aan Zee'. De opdracht betrof een studie naar de mogelijkheden, om op dit terrein een zowel architectonisch interessante als commercieel haalbare bebouwing te realiseren.

De locatie bestaat uit twee bouwkavels. Op één kavel bevind zich restaurant Jagershuis op de andere kavel is, in een bunker, het Redding en Veerdienst Museum Jan Lels gehuisvest. Beide functies moeten in de nieuw te ontwikkelen gebouwen geïntegreerd worden. De smalle zone tussen de kavels moet openbaar blijven.

Het Voorduin ligt achter een restant van de oude duinenrijen van Hoek van Holland. Deze hebben door de aanleg van de strekdam en het dientengevolge uitdijen van het strand in westelijke richting hun oorspronkelijke betekenis verloren. Het duin blijft echter een kenmerkende landschappelijke plek. Ten zuiden van het duin loopt de nieuwe waterweg. In het westen sluit het aan op het nieuwe strandgebied en ten oosten ligt het oude gedeelte van Hoek van Holland. Naast bovengenoemde bunker bevinden zich in het gebied nog meer restanten van de Atlantic Wall.

De paviljoen architectuur, die zo kenmerkend is voor het duingebied, vormt een bron van inspiratie voor de studie. Het beeld van de twee voorgestelde volumes wordt bepaald door dynamische horizontale vlakken, zichtbare secundaire ontsluitingen en open structuren.
Bij de 'museumkavel' is de bestaande munitiebunker en het uitbreidingsprogramma van het museum het ankerpunt van de ontwikkeling. Het museum krijgt een ruime tweede huid waardoor voorzien kan worden in de behoefte naar extra ruimte en het museum een uitnodigende uitstraling krijgt. Doordat de nieuwe gevel transparant is blijft het duinlandschap open en de bunker als karakteristiek element daarin zichtbaar. Het hogere deel van het bouwvolume reageert op de aanwezige grootschalige parkeervoorziening.
Bij de kavel van het Jagershuis vormt een promenade op het dak van de begane grond het verbindende element met het aansluitende duinlandschap.
Het bouwvolume wordt dusdanig ontwikkeld dat licht en lucht vrij spel houden. Een wandeling door het gebouw levert steeds wisselende uitzichten op. Het hogere deel van het bouwvolume vormt een herkenningspunt vanaf de belangrijke toegangsweg naar Hoek van Holland aan Zee.

Ontwerpteam: Kruunenberg Van der Erve Architecten
Route naar
Historie
Agrippinastraat, Leiden
 • Historie w01 © Jan derwig
  Historie w01 © Jan derwig
 • Historie w02 © Jan derwig
  Historie w02 © Jan derwig
 • Historie w03 © Jan derwig
  Historie w03 © Jan derwig
 • Historie w04 © Jan derwig
  Historie w04 © Jan derwig
 • Historie w05 © Jan derwig
  Historie w05 © Jan derwig
 • Historie w06 © Jan derwig
  Historie w06 © Jan derwig
 • Historie w07 © Jan derwig
  Historie w07 © Jan derwig
 • Historie w08 © Jan derwig
  Historie w08 © Jan derwig
 • Historie w09 © Jan derwig
  Historie w09 © Jan derwig
 • Historie w10 © Jan derwig
  Historie w10 © Jan derwig
 • Historie w11 © Jan derwig
  Historie w11 © Jan derwig
 • Historie w12 © Jan derwig
  Historie w12 © Jan derwig
 • Historie w13 © Jan derwig
  Historie w13 © Jan derwig
 • Historie w14 © Jan derwig
  Historie w14 © Jan derwig
 • Historie w15 © Jan derwig
  Historie w15 © Jan derwig
 • Historie w16 © Jan derwig
  Historie w16 © Jan derwig
 • Historie w17 © Jan derwig
  Historie w17 © Jan derwig
 • Historie w18 © Jan derwig
  Historie w18 © Jan derwig
 • Historie w19 © Jan derwig
  Historie w19 © Jan derwig
 • Historie w20 © Jan derwig
  Historie w20 © Jan derwig
 • Historie w21 © Jan derwig
  Historie w21 © Jan derwig
 • Historie w22 © Jan derwig
  Historie w22 © Jan derwig
 • Historie w23 © Jan derwig
  Historie w23 © Jan derwig
 • Historie w24 © Jan derwig
  Historie w24 © Jan derwig
 • Historie w25 © Jan derwig
  Historie w25 © Jan derwig
 • Historie w26 © Jan derwig
  Historie w26 © Jan derwig
 • Historie w27 © Jan derwig
  Historie w27 © Jan derwig
 • Historie w28 © Jan derwig
  Historie w28 © Jan derwig
 • Historie w29 © Jan derwig
  Historie w29 © Jan derwig
 • Historie w30 © Jan derwig
  Historie w30 © Jan derwig
 • Historie w31 © Jan derwig
  Historie w31 © Jan derwig
 • Historie w32 © Jan derwig
  Historie w32 © Jan derwig
 • Historie w33 © Jan derwig
  Historie w33 © Jan derwig
 • Historie w34 © Jan derwig
  Historie w34 © Jan derwig
 • Historie w35 © Jan derwig
  Historie w35 © Jan derwig
 • Historie w36 © Jan derwig
  Historie w36 © Jan derwig
 • Historie w37 © Jan derwig
  Historie w37 © Jan derwig
 • Historie w38 © Jan derwig
  Historie w38 © Jan derwig
 • Historie w39 © Jan derwig
  Historie w39 © Jan derwig
 • Historie w40 © Jan derwig
  Historie w40 © Jan derwig
 • Historie w41 © Jan derwig
  Historie w41 © Jan derwig
 • Historie w42 © Jan derwig
  Historie w42 © Jan derwig
 • Historie w43 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
  Historie w43 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Historie w44 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
  Historie w44 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Historie w45 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
  Historie w45 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Historie w46 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
  Historie w46 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Historie w47 © Gemeente Leiden
  Historie w47 © Gemeente Leiden