Het Voorduin, Hoek van Holland

 

Haalbaarheidsonderzoek

Het Voorduin is een deelgebied van het Masterplan Waterwegcentrum, dat de basis vormt voor de ontwikkeling van 'Hoek van Holland aan Zee'. De opdracht betrof een studie naar de mogelijkheden, om op dit terrein een zowel architectonisch interessante als commercieel haalbare bebouwing te realiseren.

De locatie bestaat uit twee bouwkavels. Op één kavel bevind zich restaurant Jagershuis op de andere kavel is, in een bunker, het Redding en Veerdienst Museum Jan Lels gehuisvest. Beide functies moeten in de nieuw te ontwikkelen gebouwen geïntegreerd worden. De smalle zone tussen de kavels moet openbaar blijven.

Het Voorduin ligt achter een restant van de oude duinenrijen van Hoek van Holland. Deze hebben door de aanleg van de strekdam en het dientengevolge uitdijen van het strand in westelijke richting hun oorspronkelijke betekenis verloren. Het duin blijft echter een kenmerkende landschappelijke plek. Ten zuiden van het duin loopt de nieuwe waterweg. In het westen sluit het aan op het nieuwe strandgebied en ten oosten ligt het oude gedeelte van Hoek van Holland. Naast bovengenoemde bunker bevinden zich in het gebied nog meer restanten van de Atlantic Wall.

De paviljoen architectuur, die zo kenmerkend is voor het duingebied, vormt een bron van inspiratie voor de studie. Het beeld van de twee voorgestelde volumes wordt bepaald door dynamische horizontale vlakken, zichtbare secundaire ontsluitingen en open structuren.
Bij de 'museumkavel' is de bestaande munitiebunker en het uitbreidingsprogramma van het museum het ankerpunt van de ontwikkeling. Het museum krijgt een ruime tweede huid waardoor voorzien kan worden in de behoefte naar extra ruimte en het museum een uitnodigende uitstraling krijgt. Doordat de nieuwe gevel transparant is blijft het duinlandschap open en de bunker als karakteristiek element daarin zichtbaar. Het hogere deel van het bouwvolume reageert op de aanwezige grootschalige parkeervoorziening.
Bij de kavel van het Jagershuis vormt een promenade op het dak van de begane grond het verbindende element met het aansluitende duinlandschap.
Het bouwvolume wordt dusdanig ontwikkeld dat licht en lucht vrij spel houden. Een wandeling door het gebouw levert steeds wisselende uitzichten op. Het hogere deel van het bouwvolume vormt een herkenningspunt vanaf de belangrijke toegangsweg naar Hoek van Holland aan Zee.

Ontwerpteam: Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Voorduin w01 © Kruunenberg van der Erve Architecten
  Voorduin w01 © Kruunenberg van der Erve Architecten
 • Voorduin w02 © Kruunenberg van der Erve Architecten
  Voorduin w02 © Kruunenberg van der Erve Architecten
 • Voorduin w03 © Kruunenberg van der Erve Architecten
  Voorduin w03 © Kruunenberg van der Erve Architecten
 • Voorduin w04 © Kruunenberg van der Erve Architecten
  Voorduin w04 © Kruunenberg van der Erve Architecten
 • Voorduin w05 © Kruunenberg van der Erve Architecten
  Voorduin w05 © Kruunenberg van der Erve Architecten