Haagse Portieken, Den Haag

 

Hoogniveau renovatie


84 appartementen en 1 bedrijfsruimte
De Schilderswijk wordt gekenmerkt door speculatiebouw uit het begin van de eeuw met een hoge bebouwingsdichtheid. De straten zijn lang en hebben een breedte van ca 12,5 m. De bouwblokken hebben een breedte van ca. 45 m. Mede omdat de woningen in slechte staat verkeren zijn veel oorspronkelijke bewoners vertrokken. Hun plaats is in veel gevallen ingenomen door allochtonen. Omdat de, grote, buitenlandse families de woningen vaak bijzonder intensief bewonen is de kwaliteit van de huizen en van de woonomgeving extra onder druk komen te staan. Een positief neveneffect van deze ontwikkeling is dat er een breed draagvlak is ontstaan voor kleinschalige commerciële activiteiten. Mede hierdoor, en door de goede verbindingen met andere delen van de stad, heeft de buurt nog steeds voldoende potentie om wederom een gewaardeerde woonomgeving te worden.
De panden worden gekarakteriseerd door hun entrees en door lange uitbouwen in de binnenterreinen. Alle woningen hebben hun eigen voordeur. De woningen op de 1e en 2e verdieping hebben hun voordeur in een portiek, die zich een aantal treden onder het niveau van de 1e verdieping bevindt. Ondanks een aantal nadelen wordt deze ontsluiting door de bewoners nog erg gewaardeerd. In de uitbouwen bevinden zich de keukens en slaapkamers, die zonder gang met elkaar verbonden waren.
Het streven van de hoog-niveau renovatie was om zo veel mogelijk, kwalitatief goede, grote woningen te realiseren, zonder de woningdichtheid in de buurt in belangrijke mate te verlagen. Uitgangspunt was het restaureren van de straatgevels en het in hoge mate verbeteren van de kwaliteit van de achtergevels en het binnenterrein. Het ontwerp voorzag in sloop van de, in slechte staat verkerende, uitbouwen. Deze worden in een gereduceerde vorm herbouwd zodat de binnenterreinen beter belicht en belucht worden. Door bestaande woningen met elkaar te koppelen zouden op de begane grond en 1e verdieping 4- en 5-kamer woningen gecreëerd worden. Al deze woningen kregen een eigen tuintje. De woningen op de 1e verdieping hadden daarom een tuinkamer op de begane grond. Door boven op het, te verlagen, dak een lichte verdieping te plaatsen kon op de bestaande bovenste verdieping een 3-kamer woning gerealiseerd worden. Door deze ingreep werden de woningen gemiddeld veel groter en liep de dichtheid per portiek slechts terug van 6 naar 5 woningen. Eén van de twee toegangsdeuren op straatniveau gaf toegang tot de bergingen.

Het project is niet gerealiseerd.

Ontwerpteam: Architectenbureau Rudy Uytenhaak is.m. Atlas Architect, Bosch Haslet Kruunenberg, projectarchitect Gerard Kruunenberg
 • Haagse Portieken w01 © Atlas Architect
  Haagse Portieken w01 © Atlas Architect
 • Haagse Portieken w02 © Atlas Architect
  Haagse Portieken w02 © Atlas Architect
 • Haagse Portieken w03 © Atlas Architect
  Haagse Portieken w03 © Atlas Architect
 • Haagse Portieken w04 © Atlas Architect
  Haagse Portieken w04 © Atlas Architect
 • Haagse Portieken w05 © Atlas Architect
  Haagse Portieken w05 © Atlas Architect
 • Haagse Portieken w06 © Atlas Architect
  Haagse Portieken w06 © Atlas Architect
 • Haagse Portieken w07 © Atlas Architect
  Haagse Portieken w07 © Atlas Architect
 • Haagse Portieken w08 © Atlas Architect
  Haagse Portieken w08 © Atlas Architect
 • Haagse Portieken w09 © Atlas Architect
  Haagse Portieken w09 © Atlas Architect
 • Haagse Portieken w10 © Atlas Architect
  Haagse Portieken w10 © Atlas Architect