Filmwijk, Almere

 

32 koop- en 8 huurwoningen

Het plan is ontwikkeld binnen strakke stedenbouwkundige randvoorwaarden en een krappe budgettering. Vier bouwdelen bestaan uit acht en respectievelijk twaalf woningen. Elke hoekwoning is door kleine aanpassingen een verbijzondering van het bouwblok. Aan weerszijden van de Jacques Tatilaan, de belangrijkste toegangsweg tot de buurt, krijgen de hoekwoningen extra allure door een uitbouw en een ruime zolder. De verbijzondering van deze hoeken wordt vooral bereikt door de eenvoudige dakvorm ter plaatse te manipuleren. Deze ingreep geeft het gehele project meer uitstraling.

Vanwege de strakke randvoorwaarden is bewust gekozen voor een beperkt aantal architectonische prioriteiten: Het creëren van een ruime woning met een heldere plattegrond, het beheersen van materiaal en detail en het strak regisseren van de techniek.
De koopwoningen hebben 124 m2 verblijfsruimte binnen een beukmaat van 5,40 m. De huurwoningen zijn iets ruimer met een beukmaat van 5,70 m, wat resulteert in 145 m2 verblijfsruimte.
Omdat een groot deel van de voorgevels op het zuidoosten georiënteerd is hebben de woningen aan de voorzijde in de keuken een tweede, informele, deur naar de voortuin. Deze tweede deur maakt een flexibel gebruik van de woning mogelijk.
De kwaliteit van de gevels wordt bepaald door kleine ingrepen: De transparant afgewerkte kozijnen van Oregon Pine, de schaduwwerking van de diepe negge en het verschil in textuur tussen metselwerk en gevelbeplating.
De inrichting van de voor- en zijtuinen moet op de hoeken van de bouwblokken voor de nodige samenhang zorgen en zo het gemis aan een verbijzonderd programma voor die hoeken compenseren.

Ontwerpteam: Duinker van der Torre samenwerkende architecten is.m. Kruunenberg Architect, projectarchitect Gerard Kruunenberg
Route naar
Filmwijk koop
David Leanstraat, Almere
Filmwijk huur
Simon van Collumstraat, Almere
 • Filmwijk w01 © Eurowoningen
  Filmwijk w01 © Eurowoningen
 • Filmwijk w01 © Kruunenberg Architecten
  Filmwijk w01 © Kruunenberg Architecten
 • Filmwijk w02 © Eurowoningen
  Filmwijk w02 © Eurowoningen
 • Filmwijk w02 © Kruunenberg Architecten
  Filmwijk w02 © Kruunenberg Architecten
 • Filmwijk w03 © Eurowoningen
  Filmwijk w03 © Eurowoningen
 • Filmwijk w03 © Kruunenberg Architecten
  Filmwijk w03 © Kruunenberg Architecten
 • Filmwijk w04 © Eurowoningen
  Filmwijk w04 © Eurowoningen
 • Filmwijk w04 © Kruunenberg Architecten
  Filmwijk w04 © Kruunenberg Architecten
 • Filmwijk w05 © Kruunenberg Architecten
  Filmwijk w05 © Kruunenberg Architecten