Daan Laroo TV Productions, Almere

 

Haalbaarheidsonderzoek

Lokatie
De beoogde lokatie voor de bedrijfshuisvesting van een TV productiebedrijf bestaat uit een driehoekige kavel met een oppervlakte van 2180 m2 op het bedrijventerrein De Uitgeverij in Almere. Het maximaal te bebouwen oppervlak 1265 m2.

Programma
Het programma vraagt op begane grondniveau om een gebruiksoppervlak van circa 880 m2, waarvan ongeveer de helft behoeve van productie faciliteiten en het resterende deel ten behoeve van overige functies. Op het terrein dient ruimte gecreëerd te worden voor circa 20 parkeerplaatsen. De verdieping dient ingericht te worden als een neutrale bedrijfsruimte die in eerste instantie verhuurd zal worden en mogelijk in de toekomst bij het bedrijf getrokken gaat worden.

Uitgangspunten
In verband met de gewenste flexibiliteit is gekozen voor een rationele kolommenstructuur die aansluit bij de specifieke vorm van de kavel. De entree, de ontsluiting van de parkeerplaatsen en de opstelruimte ten behoeve van taxi's en pakketdienst ligt aan de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein. De positie van trappenhuizen en lift maakt een optimaal gebruik van het gebouw door één of meerdere gebruikers mogelijk.

Ontwerp
In verband met het beperkte budget enerzijds en anderzijds de wens van opdrachtgevers en gemeente om een representatief gebouw te maken bestaat de gevel van het pand uit twee goedkope onderdelen. Het bouwvolume wordt op economische wijze geheel omsloten door structurele beglazing van vloer tot vloer. In deze schil zijn te openen delen aangebracht. Het interieur manifesteert zich middels heldere kleuren achter de beglazing. Op een netto afstand van 60 cm wordt het bouwvolume afgeschermd door een metalen construktie bespannen met aluminium gaas. Dit scherm benadrukt de specifieke vorm van de kavel en dient tevens als zonwering. Het scherm refereert aan de hekwerken die rond bedrijventerreinen staan. In de grote grote ruimten tussen het scherm en het bouwvolume bevinden zich de hoofdtoegang en twee beschutte buitenruimten. Het gaas wordt ter plaatse van de grote vergaderruimten en de garage annex studio door grootschalige kozijnen geperforeerd. De ruimte rond het gebouw wordt geheel beplant met lage begroeiing.

Ontwerpteam: Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Daan Laroo TV Productions w01 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
  Daan Laroo TV Productions w01 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Daan Laroo TV Productions w02 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
  Daan Laroo TV Productions w02 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Daan Laroo TV Productions w03 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
  Daan Laroo TV Productions w03 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Daan Laroo TV Productions w04 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
  Daan Laroo TV Productions w04 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
 • Daan Laroo TV Productions w05 © Kruunenberg Van der Erve Architecten
  Daan Laroo TV Productions w05 © Kruunenberg Van der Erve Architecten