Gerard Kruunenberg | Blog

 
Verwachting
26 01 2018

Omdat er in de bouw altijd aan unieke projecten gewerkt wordt is het van groot belang dat alle partijen dezelfde verwachting hebben van het einddoel én dat ze weten wat ze elkaar kunnen verwachten om dat doel te bereiken.
Daartoe worden heel veel dikke contracten opgesteld, maar is er regelmatig onvoldoende ruimte voor communicatie. Een handig hulpmiddel daarbij is vragen stellen.

View on Tumblr
Goed 2018 groet
20 12 2017

Een tegenstelling is voor ontwerpers een dankbare bron van inspiratie. Het verenigen van tegengestelde uitgangspunten leidt vaak tot een goed ontwerp. Om het gewenste resultaat te bereiken is inventiviteit nodig, maar ook humor en relativeringsvermogen. Nederlanders zijn daar om een of andere reden behoorlijk goed in. Je kunt dat ‘polderen’ noemen, maar dat heeft zo’n halfslachtig imago. ‘Dutch design’ klinkt veel beter.

Het streven naar onafhankelijkheid is ook zo’n dilemma. Je wit dan namelijk onafhankelijk worden ván iets of iemand. Om onafhankelijk te kunnen zijn moet je die speciale band eerst onder ogen zien en accepteren.

Om huidige problemen ten aanzien van solidariteit, identiteit, ongelijkheid etc. te helpen oplossen stel ik daarom voor dat de Nederlandse ontwerpers zich in 2018 massaal gaan focussen op het streven naar onafscheidelijkheid!

View on Tumblr
Gezinnen in de stad 2
10 11 2017

Er zijn steeds meer signalen dat jonge gezinnen de stad verlaten. Het aantal gezinnen dat in Amsterdam nog binnen de grachtengordel woont is al beperkt, maar het wordt voor gezinnen ook bijna onmogelijk om een betaalbaar huis binnen de Ring te vinden. Iedereen is het er over eens dat deze ontwikkeling op de lange termijn nadelig is voor de leefbaarheid in de stad.

De wet van vraag en aanbod kunnen en willen we niet afschaffen, dus moeten er méér woningen gebouwd worden. Maar ik pleit er dan wel voor dat de overheid beter gaat sturen op de grootte van de nieuw te bouwen woningen. Door de bouw van veel kleine woningen neemt de prijs per m2 namelijk toe. Gezinswoningen worden daardoor voor een steeds kleinere groep bereikbaar.

View on Tumblr
Goed 2017 groet
22 12 2016

Negeer de halfverwarde wegen en blijf gewoon links aanhouden !!!  :-)

View on Tumblr
Small Design Team of the Year 2016
16 12 2016

Het Engelse BUILD heeft Kruunenberg Architecten verkozen tot ‘Small Design Team of the Year 2016 - Netherlands’. Ze zijn tot dat oordeel gekomen op basis van het ‘Best Dutch Housing Renovation Project: Knijtijzerpanden | Jan Voermanstraat e.o.’.
Zoals je zult begrijpen zijn er zo heel wat prijzen te verdelen, maar elke prijs is er één dus zijn wij er trots op. Bovendien hebben wij een mooie oorkonde ontvangen!

View on Tumblr
Ontwerp-dilemma
19 07 2016

Ontwerpers smullen van opgaven met tegenstrijdige eisen. Dat geeft hen namelijk de mogelijkheid om met onorthodoxe oplossingen te komen. Met de vakantie voor de deur wil ik een ontwerp-dilemma onder uw aandacht brengen waar u eens bij stil kunt staan als u op Route du Soleil in de file staat.

Bij een personenauto met vier deuren is het streven om voor de passagiers op de achterbank een raam te ontwerpen dat geheel open kan, en dus niet zo’n ouderwets klempraam. Daarnaast wil de bestuurder een zo klein mogelijke dode hoek en juist daar dus een groot raam. Deze uitgangspunten zijn simpel oplosbaar, zij het niet dat de achterdeur afgesloten moet kunnen worden. En precies dat slot zit in de weg omdat het raam bij het openen in de portier moet verdwijnen. Er zijn al heel wat oplossingen bedacht, maar weinig zijn bevredigend. Vooral de oplossingen met een ‘onzichtbaar’ tussenstijltje zijn tenenkrommend. Gek genoeg is de kwaliteit van de oplossing niet evenredig met de aanschafkosten van de betreffende auto.
Misschien kan een soort espagnolet ontwikkeld worden, waarbij de sluitstang boven en onder in de carrosserie grijpt en aldus het raam de ruimte geeft om ongestoord in de portier te kunnen verdwijnen.

View on Tumblr
Oud & Nieuw
11 03 2016

Bij het lezen van de rubriek ‘Déjà vu’ in Het Parool wordt meestal pijnlijk duidelijk hoe onzorgvuldig gebouwen onderhouden en verbouwd worden.
Op 2 februari was er in de rubriek echter aandacht voor de verbouwing van het restaurant aan de Noordwal; nu ‘il Pecorino Wilhelmina Dok’. In dit geval heeft de verbouwing geresulteerd in een béter gebouw. Het samenspel van gesloten gevelvlakken en puien is interessanter; de kleurstelling is beter en de gevelreklame zit op de juiste plaats. Ook is het volume vergroot, hetgeen recht doet aan de locatie ‘aan het overkant van het IJ’. Het optoppen van dit restaurant zou aanleiding kunnen zijn om eens te onderzoeken of het hele IJplein niet opgetopt zou moeten worden.

View on Tumblr
Gezinnen in de stad
26 02 2016
image

Afgelopen week was in het nieuws dat steeds meer gezinnen de grote  stad verlaten. De aanleiding voor die berichtgeving was een melding van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bureau signaleerde onder meer dat er vorig jaar ruim 39.000 mensen uit Amsterdam vertrokken zijn. De reden zou zijn dat gezinnen in de stad geen passend en betaalbaar huis meer kunnen vinden. Het is dus niet zo dat gezinnen de stad willen verlaten, ze hebben gewoon geen keuze.
Een aantal jaren geleden had ik zelf ervaren dat (jonge) gezinnen van belang zijn voor de samenhang in de buurt. Op initiatief van een buurtbewoonster hebben een aantal mensen, én scholieren, uit de buurt meegeholpen om een naargeestige onderdoorgang op te vrolijken. Het stadsdeel en de woningbouwvereniging faciliteerden het initiatief. Ik hielp mee uit professionele belangstelling (en misschien ook omdat ik vaak een beetje sceptisch sta t.a.v. cosmetische opvrolijk-acties). De andere vrijwilligers waren echter jonge ouders of bíjna ouders. Ondanks hun ongetwijfeld drukke leven wilden zij hun tijd investeren om de buurt een beetje leuker te maken. En dat is gelukt! Na vijf jaar later staat de muurschildering er nog als nieuw bij. Maar misschien nog belangrijker is dat meer buurtbewoners elkaar hebben leren kennen, waardoor je op straat sneller een praatje maakt en ook weer eerder bij andere initiatieven betrokken raakt. Dit netwerk van ouders draagt bij aan de leefbaarheid van de buurt. Laten we ervoor zorgen dat bovengenoemde tendens gestopt kan worden.

View on Tumblr
30 01 2016

Embedded image

Hoge grondprijzen in Amsterdam komen ten goede aan de architectuur

Bij reguliere woningbouw bijvoorbeeld waren de bouwkosten gemiddeld circa 55-60% van de stichtingskosten. Het honorarium van de architect ligt, afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project, tussen de 2 en 12% van de bouwkosten (1,1% - 7,2% van de stichtingskosten). De grondprijs is, na de bouwkosten, de belangrijkste kostenpost binnen de stichtingskosten. Dure grond maakt de investering in architectuur dus relatief goedkoper. Maar of wij daar verder zo blij mee moeten zijn …..
View on Tumblr
18 01 2016

Embedded image

Oud & Nieuw

Kijk eens hoe mooi VROOM & DREESMANN in 1932 aan het Rokin stond te zijn. De verschillen ten opzichte van 2016 zijn klein, maar wél beeldbepalend.

1. Het terras is voorzien van een uitbouw. De ritmiek van de kozijnen is weliswaar gelijk gebleven, maar de verhoudingen in de gevel zijn verstoord.
2. De beglazing is vervangen door zonwerende beglazing die werkt als een spiegel waardoor de transparantie verdwenen is.
3. De belettering vervulde een rol in de architectuur. Ondanks dat het logo gewijzigd is had de belettering, als onderdeel van het gebouw, gehandhaafd moeten worden.
4. De luifel en de band van glazen bouwstenen is verwijderd. Daar zal wel een reden voor geweest zijn, maar jammer is het wel. Door het verwijderen van de luifel wordt ook de nadelige invloed van de gewijzigde etalages en entree op de uitstraling van het gebouw vergroot.

Als de ondoordachte veranderingen aan het gebouw kenmerkend waren voor andere aanpassingen binnen het bedrijf, kan ik beter begrijpen waarom V&D het faillissement heeft moeten aanvragen.

View on Tumblr